Daň z nabytí nemovitých věcí

Agentura Repre(člen skupiny EKRK)

V rámci komplexních realitních služeb realitní kancelář „Agentura REPRE“ svým klientům vypracuje daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí včetně zajištění jednání s příslušným finančním úřadem.

Poplatníci: fyzické a právnické osoby

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou fyzické a právnické osoby, které úplatně nabývají vlastnictví k nemovitostem, směňují nemovitosti nebo na ně přechází vlastnictví k nemovitostem při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu. 

Postup

U převodů zapsaných do katastru nemovitostí se podává přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad převodu práva vlastnictví do katastru nemovitostí. Přílohou daňového přiznání je kopie kupní smlouvy a kopie vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Pokud se k porovnání s kupní cenou použije cena zjištěná, je potřeba dále doložit originál znaleckého posudku.
Evropský klub realitních kanceláří Sreality